30th Kutiyattam Mahotsavam, Ammannur Gurukulam, Irinjalakuda – January 2017

29 12 2016

Venue : Madhavanatyabhoomi, Ammannur Gurukulam, Irinjalakuda


Programme

01.01.2017 
6 PM Inaugural  function 

Kutiyattam Parasuramavijayam 

Parasuraman : Ammannur Rajaneesh Chakyar        

Shreeraman : Sooraj Nambiar 

Lakshmanan : Ammannur Madhav Chakyar 

02.01.2017 

10 AM talk on Abhinavabharathi, Santa Rasa by Dr.K.M.Sangamewaran 

6 PM Kutiyattam – Parnasalankam 

Lakshmanan : Pothiyil Renjith Chakyar 

Lalita : Aparna Nangiar 

03.01.2017 

6 PM Nangiarkoothu – Ambadigamanam by Gayathri Unnikrishnan 

04.01.2017 

6 PM Nangiarkoothu –Poothanamoksham by Archana Nandakumar

05.01.2017

6 PM Nangiarkoothu -Sakatasuratrinavarthavadham by Kapila Venu 

06.01.2017 

6 PM Nangiarkoothu – Balaleela by Saritha Krishnakumar 

07.01.2017 

6PM Kutiyattam – Kalyanasaugandhikam 

Kalyanakan : Ammannur Rajaneesh Chakyar 

Gunamanjari : Saritha Krishnakumar 

08.01.2017 

8AM Purappadu of Mattavilasam 

Sutradharan : Sivaprasad Madhavamathrgramam 

10 AM Talk on Abhinavabharathy, Poorvarangam by Dr.V.R.Muraleedharan 

6.30.PM Kutiyattam- Subhadradhananjayam 2nd Act 

Balabhadrar : Sooraj Nambiar 

Vasubhadran : Ammannur Rajaneesh Chakyar 

09.01.2017 

6 PM Nirvahanam of Mattavilasam Sutradharan : Sooraj Nambiar 

10.01.2017 

6 PM Nirvahanam of Mattavilasam Sutradharan : Ammannur Rajaneesh Chakyar

11.01.2017 

6 PM Mattavilasam Kapali Purappad Kapali : Pothiyil Renjith Chakyar 

12.01.2017 

6 PM Kutiyattam – Hanumaddootankam Hanuman : Sooraj Nambiar 

Sita : Kapila Venu 

Ravanan : Pothiyil Renjith Chakyar 

Guest artiste on Mizhavu : V.K.K.Hariharan 

Mizhavu: Kalamandalam Rajeev, Kalamandalam A.N.Hariharan, Kalamandalam Narayanan Nambiar, Kalamandalam Ratheesh Bhas, Kalamandalam Ravikumar, Kalamandalam Vineesh, Kalamandalam Jayaraj, Kalamandalam Manikandhan, Kalamandalam Saji kumar, Nepathya Jinesh Chakyar, Nepathya Aswin, Krishnaprasad Madhavamathrgramam 

Idakka : Kalanilayam Unnikrihnan, Kalanilayam Kaladharan, Kalanilayam Rajan

Talam : Kapila Venu, Dr.Aparna Nangiar, Saritha Krishnakumar, Gayathri Unnikrishnan, Archana Nandakumar, Keerthi Sagar, Bhageerathi Prasanth, Athira Hariharan,
Bhadra.P.K.M 

Chutti : Kalanilayam Haridas             

Advertisements