Pavakathakali – Chamu Pandaram and Velayudhan Pandaram in 1972

28 11 2011
Chamu Pandaram and Velayudhan Pandaram (Photo courtesy: Sangeet Natak Akademi)

Chamu Pandaram and Velayudhan Pandaram (Photo courtesy: Sangeet Natak Akademi)

Advertisements